Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie je dôležitým procesom riadenia projektu. Všetky výdavky na realizáciu zámeru, financovaného z eurofondov, musia byť obstarané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zrealizujeme pre vás kompletný proces verejného obstarávania na kľúč:

  • Určenie predpokladanej hodnoty zákazky a spôsobu obstarávania
  • Vypracovanie a zverejnenie Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a Súťažných podkladov
  • Komunikácia s uchádzačmi
  • Odborný dohľad nad formálnou stránkou priebehu procesu verejného obstarávania
  • Spracovanie a vedenie požadovanej dokumentácie v zmysle zákona, zverejňovanie
  • Komunikácia s riadiacim orgánom a Úradom pre verejné obstarávanie