O nás

O nás

Ing. Ivica Matošová


Konateľ spoločnosti. Má bohaté skúseností v oblasti projektového manažmentu.

Predstavenie

For - Euro consulting je konzultačná spoločnosť zameraná na verejné obstarávanie a poradenstvo a realizáciu projektov, financovaných z eurofondov.

Výborne sa orientujeme v spleti možností, ktoré oblasť financovania projektov prináša. Neustále sledujeme vývoj a aktuality na poli eurofondov a dotácií a preto vieme klientovi ponúknuť vždy najvhodnejšiu možnosť financovania jeho projektu.

Združujeme projektových manažérov, technických expertov, energetických audítorov, ekonómov i právnikov, aby sme vám mohli poskytnúť kompletný servis prípravy a realizácie projektov a verejného obstarávania.

Máme silné odborné znalosti a viac ako 14 rokov skúseností v realizácii projektov, najmä v nasledovných oblastiach:

 • energetika a energetická efektívnosť
 • priemysel a potravinárstvo
 • veda, výskum a inovácie
 • životné prostredie a odpadové hospodárstvo
 • rozvoj regiónov

Viac informácií o úspešných projektoch nájdete v časti Referencie.

Zobraziť referencie

Poslanie

Realizácia každého nápadu či projektu vyžaduje značné finančné prostriedky. Pre mnohé z nich sú k dispozícii nenávratné dotácie alebo podpora z európskych fondov.

Poslaním našej spoločnosti je pripraviť a realizovať také projekty, ktoré svet posúvajú dopredu.

Venujeme sa energetike a zvyšovaniu energetickej efektívnosti vo výrobných podnikoch. Znižovanie nákladov za energie okrem iného prinesie čistejšie životné prostredie.

Pripravili sme a realizujeme desiatky projektov v priemyselných podnikoch a potravinárstve, vďaka čomu podnikatelia nakupujú nové výrobné technológie, vytvárajú ďalšie pracovné miesta, realizujú výskum a inovácie. Mnohé zakúpené technológie sú v európskom priestore jedinečné. Využívajú sa lokálne suroviny. Pridaná hodnota výroby tak ostáva v regiónoch.

V oblasti životného prostredia sme v Banskej Bystrici dopomohli k tomu, že mestská hromadná doprava je vybavená trolejbusmi a ekologicky priaznivými autobusmi na CNG. Znečistenie životného prostredia z dopravy sa v meste výrazne znížilo. Sekundárnym efektom je, že Banská Bystrica sa stala mestom s najmodernejším vozovým parkom v Európe.

Pripravujeme a realizujeme množstvo projektov v oblasti rozvoja regiónov. V mnohých mestách a obciach pomáhame rekonštruovať školy, kultúrne domy, obecné úrady, vybudovať športové strediská a ihriská pre deti. Obciam pomáhame s výstavbou a vybavením zberných dvorov.

Realizujeme iba projekty, ktoré majú zmysel, projekty, ktoré nás nadchli svojím obsahom. Dôraz kladieme na maximálnu profesionalitu, odbornosť a praktické skúsenosti.

Náš tím

Tím For - Euro consulting tvoria skúsení konzultanti so špecializáciou v rámci celého projektového cyklu:

 • projektový manažment
 • verejné obstarávanie
 • finančné analýzy
 • energetické audity
 • administratíva projektov
 • finančné, právne a legislatívne poradenstvo

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov