Poznáme cestu.

Pre každý podnikateľský rozvojový a investičný zámer sa dá nájsť optimálne financovanie.


Pomáhame klientom realizovať ich nápady a predstavy.
Nájdeme vhodný zdroj financovania z eurofondov, pripravíme projekt a zrealizujeme kompletnú administratívu.

Poznáme cestu.

Pre každý podnikateľský rozvojový a investičný zámer sa dá nájsť optimálne financovanie.

Pomáhame klientom realizovať ich nápady a predstavy.
Nájdeme vhodný zdroj financovania z eurofondov, pripravíme projekt a zrealizujeme kompletnú administratívu.

O nás

For - Euro consulting je konzultačná spoločnosť zameraná na prípravu a realizáciu projektov, financovaných z eurofondov.

Naše portfólio tvoria najmä projekty v oblasti:

  • energetika a životné prostredie
  • priemysel a potravinárstvo
  • veda, výskum a inovácie
  • rozvoj regiónov

Služby

Kontakt

Sídlo spoločnosti

For - Euro consulting, s.r.o.
Vilová 2
851 01  Bratislava 5

Kontakty

office@foreuro.sk
+421 2 6353 1231